Politikerna svarar om miljön

Vi ställde den här frågan till Värmdös kommunpolitiker: Vilka tre åtgärder prioriterar ert parti, under kommande mandatperiod, för att ställa om till ett hållbart samhälle i Värmdö? Här är svaren vi fick:

Folkpartiet:

Erbjuda utbildning/studiecirklar för kommuninvånarna i hållbarhetstänkande och vad det innebär.

Verka för att en stor del av den mat som serveras inom kommunala verksamheter ska vara ekologisk och/eller närproducerad. Vi vill öka kommunens inköp av ekologisk mat till minst 50% under den kommande mandatperioden.

Effektivisera avfallshanteringen i hela kommunen, Underlätta för kommunmedborgare att deponera avfall på ett miljöriktigt och praktiskt sätt, både på fastland och i skärgården.

Vänsterpartiet:

Biltrafiken måste begränsas. Det ska ske bl.a. genom kollektivtrafik med låg enhetstaxa och sikte på nolltaxa, hög turtäthet, rätt att sitta, bekväma och få byten, snabb utbyggnad av gång och cykelvägar, gott om smart placerade infartsparkeringar och låg parkeringsnorm för nybyggda bostäder.

Nybyggnation av hyresbostäder är en av våra viktigaste frågor. Vi vill att dessa ska tillverkas med mycket höga krav på minimering av byggmaterialens förbrukning av energi och andra resurser samt att de färdiga bostäderna ska kräva minimalt med energi för att upprätthålla komfortabel inomhustemperatur.

Stenhård kamp för bevarat strandskydd och allemansrätt under ansvar.

Kristdemokraterna:

I all samhällsplanering underlätta för kollektivtrafik och skapa mer kollektivtrafik, exempelvis ringlinjer, samt att göra det attraktivt att åka buss, fungerande klimatanläggning ombord, Wifi ombord, lätt att betala före avfärd och fler infartsparkeringar. Ingen ”gratis” kollektivtrafik, det dränerar kollektivtrafiken på pengar, vilket försvårar investeringar i mer kollektivtrafik

Lägre och fossilfri energikonsumtion i kommunala fastigheter

Kommunalt upphandlade fordon ska gå på miljöbränslen

Miljöpartiet:

Fortsatt omställning till produktion av förnybar energi. Vindkraft – och mer solkraft i Värmdö.

Renare vatten och ökat återbruk – hushållsnära sopsortering, mer ekologisk mat och båtbottentvättar

Samverkan och stärkta resurser för ökad kvalitet till kommande generationer –  skola, kultur, fritid och social trygghet.

Socialdemokraterna:

Vi vill skapa en investeringsbudget för ny hållbar teknik – som till exempel energieffektivisering i byggnader, laddstolpar för elbilar, möjlighet för personbilar att tanka biogas och demonstrationsanläggningar tillsammans med universitet och högskolor.

Vi vill höja ambitionerna när det gäller offentlig verksamhet genom mer ekologisk och närodlad mat i skolor och äldreboende, utbyggd busstrafik, mer återvinning och insamling av hushållsavfall, förnybar energi och minskad kemikalieanvändning i förskolor och skolor

Vi vill minska utsläppen till Östersjön genom möjligheter för hållbart båtliv och bättre avlopp. Naturreservatsplanen ska genomföras och stränder skyddas för att säkra tillgänglighet för allmänheten.

Centerpartiet:

Utökad kollektivtrafik och eldrivna pendelbåtar in mot/till city, kort och långsiktig planering för utökat antal infartsparkeringar för buss och båt

En giftfri vardag med bland annat, ekologisk och närodlad mat på skolor och äldreboenden

En Miljö- och marin högskola som attraherar företag som är miljömedvetna och vill verka i vår kommun.

Moderaterna:

Vi bor i naturen

Vi bor mitt i naturen. Att promenera, bygga hydda, plocka svamp, bada … Spana efter djur och fåglar. Dofta, lukta och lyssna. Det är en sådan förmån och den är gratis.

Vi tror att om alla Värmdöbor inspireras till att göra lite, blir det mycket gjort tillsammans. Om var och en av oss inte slänger soporna fel, har bra avlopp och undviker onödiga transporter blir det stor effekt. När vi bygger om skaffar vi snålspolande installationer, tilläggsisolerar och satsar på smart belysning. Alla utsläpp är lokala, någonstans. Det ska vara lätt att göra rätt. Kommunen ska förstås i sin egen verksamhet vara föregångare.

Den största enskilda satsningen för naturen är utbyggnad av det centrala kommunala vattnet och avloppet, tillsammans med ny teknik för bra små enskilda avlopp.

Tillväxt skapar resurser, de resurser vi behöver för att bygga ett hållbart samhälle. Trycket på stockholmsregionen är stor. Både mer bostäder och företagsområden behövs på Värmdö. Naturligtvis ska vi bygga nära kollektivtrafik, särskilt när vi bygger flerfamiljshus. Infrastrukturen behöver förbättras oavsett. I planeringen måste hänsyn tas till särskilda kärnvärden i grönområden, när man bygger i anslutning till dem, så att vi inte förlorar det unika.

Eftersom miljön inte har några gränser är det viktigt att vi samarbetar med andra kommuner, myndigheter och orter runt vårt gemensamma innanhav Östersjön. Värmdö ska vara med i att begränsa den globala uppvärmningen. Vi tror på individens ansvar och delaktighet. Vi tror på teknikutveckling och människors rätt till ett gott liv.

Vi vill att de som föds idag ska kunna gå ner till stranden och meta abborre, precis som vi gjorde när vi var små. Det ska vara nära till naturen var man än bor i Värmdö. Vild natur, vanlig natur och vänlig natur, alltså sådan som är gjord att lätt ströva i, skyltad och anpassad.

Feministiskt initiativ:

Kvinnor och män har olika stora klimatavtryck. För män är bilen, biffen och bostaden några av de stora klimatbovarna. Med fler kvinnor i beslutande organ på lokal, regional, nationell och internationell nivå kan vi få erfarenheter och perspektiv som minskar utsläpp och lär oss mer om hållbar konsumtion. Enligt Nacka-Värmdö Postens kartläggning innehar män 75 procent av chefspositionerna i Värmdö kommun. Feministiskt initiativ vill höja ambitionsnivån i kommunen och visa på hur jämställdhet är en viktig förutsättning för hållbarhet.

Vi vill minska bilberoendet i kommunen genom att satsa på en spårbunden kollektivtrafik. El-driven spårtrafik är oberoende av framtida energislag till skillnad från busstrafiken som behöver byta drivmedel per fordon för en hållbar trafik. En spårbunden kollektivtrafik kan lättare fasas in på att drivas genom sol-, vind, vågkraft eller andra hållbara energislag i framtiden. Feministiskt initiativ vill höja ambitionsnivån i kommunen och bygga ett Värmdö där bilen inte är norm. Vi vill att kommunen ska bidra med fler hållbara alternativ som cykelbanor, bil/båtpooler, och infrastruktur till elbilar i de fall kollektivtrafiken inte når alla invånare.

Vi vill öka den kommunala skolans ambitioner i att undervisa om hållbarhet för elever och blivande makthavare. Med normkritisk pedagogik kan vi ifrågasätta dagens konsumtion ur både ett makt och hållbarhetsperspektiv. Sverige som ett av världens rikaste samhällen kan bli ett föregångsland för en hållbar livsstil som genomsyrar allt från vardagslivet till internationella avtal och relationer. Feministiskt initiativ vill höja ambitionsnivån i kommunen och sätta hållbarhet som ett av den kommunala skolans viktigaste kunskapsuppdrag.

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.