Välkommen på årsmötet!

13 mars är det dags för årsmöte – ett självklart tillfälle för alla medlemmar att vara med och påverka föreningens arbete. På mötet kommer också företaget Boatwasher och berättar hur man håller sin båt ren utan att behöva måla botten med giftig färg. Lokal för mötet är Kyrkettan på Värmdövägen 1 i Gustavsberg. Tid kl 18-20.

 

Kom och gör saker med oss!

Pernilla Josefsson lärde barnen spåra djur 2016. I februari kommer en ny chans!

Nu är vårt aktivitetsprogram på väg ut till medlemmarna. Det sträcker sig från nu och fram till en bit in i mars.

Vad ska vi göra då? Jo vi ska göra miljövänliga cerat och deo under Miljövänliga veckan, vi ska byta leksaker, se på film, spåra djur och lära oss om båtbottentvätt. Och självklart har vi vår årliga trettondagsbrasa i januari, föreningens äldsta tradition!

Det tar några dagar innan medlemmarna får programmet i brevlådan, men redan nu går det att se här på hemsidan, under fliken ”Program”.

 

Vi lär oss fågelsång

Håkan Steen lärde först ut hur man skiljer en bofinks sång från en lövsångares.

 

Söndag 14 maj samlades tjugo deltagare på vårt evenemang ”Fågelsång för nybörjare”, ett samarrangemang med Värmdö Fågelklubb.
Håkan Steen, Värmdöbo och naturreporter på tidningen Land, lärde oss känna igen de vanligaste fågelarterna på deras sång. Hans främsta tips var att gå långsamt fram och lära sig en fågel i taget.
Trots det mulna vädret höll fåglarna igång ordentligt, och det var lätt att höra deras sång eftersom det inte blåste det minsta lilla.
Vi såg eller hörde 25 arter under två timmars promenad vid Östbyträsket.
Kråka, gärdsmyg, talgoxe, bofink, ringduva, lövsångare, koltrast, rödhake, grönfink, järnsparv, taltrast, stjärtmes, rödvingetrast, storlom, fisktärna, grönsiska, björktrast, skata, nötväcka, gräsand, större hackspett, spillkråka, svartvit flugsnappare, korp och trädpiplärka.

Naturskog eller tallplantage?

Många intresserade kom på kursen i skogsinventering.

Lördag 29 april ordnade vi en kurs i skogsinventering. Anders Tranberg från Stockholms Naturskyddsförening guidade i skogen och lärde oss vad som utmärker en skog med höga naturvärden. I såna skogar finns en stor biologisk mångfald, och det är viktigt att skydda dem vid planer på avverkning och exploatering. Många intresserade kom på kursen. Tecken på skyddsvärd skog är bland annat att det finns flera sorters träd, träd i olika åldrar och att döda träd finns kvar – både såna som står och såna som ligger och multnar på marken. Gott om olika tickor och spår av skalbaggar på träden visar också på stor biologisk mångfald.

Ett stormfällt träd som ligger kvar och multnar på marken.

Klibbticka som växer på ett gammalt träd.

Det bruna pulvret är tecken på att en skalbagge ätit sig in i trädet.

Här är nya styrelsen


Här är styrelsen för Värmdökretsen, som valdes vid årsmötet 9 mars. Möt Scott, Naemi, Outi, Andrea, Elin och Louise. Saknas på bilden gör Elin, Roger och Maria.
Pella och Susanne lämnar styrelsen efter att ha varit aktiva i många år.
Sammanlagt blir det fler personer i styrelsen, vilket är positivt eftersom fler orkar mer.

Välkommen på årsmöte den 9 mars

Hur jobbar Värmdö kommun med naturvärden?
Och hur hittar man smultronställen i Värmdö? Många är hitflyttade för längre eller kortare tid sedan, och har kanske inte koll på all fin natur som finns i Värmdö. Anna Gabrielsson, som jobbar på kommunen, kommer att berätta om bland annat de fina vandringslederna som finns i vår kommun samt hur kommunen arbetar med naturvärden.

Efter föredraget är det dags för årsmöte med verksamhetsberättelse och val av ny styrelse samt diskussion. På årsmötet har alla medlemmarna chansen att komma till tals och komma med idéer och önskemål för föreningens arbete under kommande året.

Tid och plats: Ungkuturhuset Gurraberg, 9 mars kl 18.30.

Vill du engagera dig i styrelsen? Rekrytering av nya styrelseledamöter pågår ändå fram till årsmötet. Hör av dig till valberedningen sv.lundquist@telia.com i så fall.

Här är vi på Värmdö

Vi i Naturskyddsföreningen på Värmdö ordnar utflykter och föreläsningar, och försöker påverka våra politiker att fatta de beslut som är bäst för miljön. Vi bryr oss om naturen här där vi bor, och vi vill också gärna vara med och försöka göra hela världen lite bättre.

Nytt år – det här händer

På väg in i 2016, och som vanligt börjar vi det nya året med trettondagsbrasan i Skeviksgrottan. Elden tänds klockan 11, vi bjuder på korv (med och utan kött) och bröd. Trettondagsbrasan är vår äldsta tradition och ett bra tillfälle att träffa folk i din närhet som bryr sig om natur och miljö.

Nu håller vi som bäst på att planera vad vi ska göra under nästa år – teater, husbyggarskola, omställningskurs, klädbytardag och flera utomhusaktiviteter där vi spanar på natur och djur. Så fort vårens program är färdigt kan du läsa det här.

Välkommen till ett nytt år med Naturskyddsföreningen Värmdö!

Inställd Husbyggarskola ersätts av Sunda huset -föredrag 17 oktober

OBS! Husbyggarskolan den 17-18 oktober inställd!

Men misströsta inte om du går i byggtankar, eller är nyfiken på giftfritt byggande. I mars 2016 kör vi Husbyggarskolan med Felicia Oreholm, och den 17 oktober kommer hon att hålla föredrag om sitt projekt ”Sunda huset”.

17/10 Bygga sundare och mindre miljöbelastande -Hur svårt kan det va?

Sunda Huset är en prototyp med färre kemikalier, gynnsammare inomhusklimat och mindre miljöbelastning i drift.
Felicia Oreholm är fotografen från New York som skolade om sig inom fastighetsteknik med fokus på byggfysik, energieffektivisering och skadebesiktning. Och hon svarar gärna. Efter ett par års grundlig kartläggning av marknaden för sundare
och miljövänligare byggmaterial och teknik så projekterade och byggde Felicia det Sunda Huset.Det Sunda Huset har blivit mycket uppmärksammat med sin 40-punkters miljöprofil. Utrustad med teoretisk och praktisk kunskap och erfarenhet
föreläser nu Felicia med humor, passion och smittsam entusiasm om möjligheterna som ett hållbart byggande erbjuder.
Tid och plats: 17 oktober kl 11-13, Ekedalsskolans matsal, Höjdhagsvägen 1, Gustavsberg.
Naturskyddsföreningen bjuder på fika.
Anmälan och frågor till outi.kilkki@gmail.com
Välkommen!