Här är nya styrelsen


Här är styrelsen för Värmdökretsen, som valdes vid årsmötet 9 mars. Möt Scott, Naemi, Outi, Andrea, Elin och Louise. Saknas på bilden gör Elin, Roger och Maria.
Pella och Susanne lämnar styrelsen efter att ha varit aktiva i många år.
Sammanlagt blir det fler personer i styrelsen, vilket är positivt eftersom fler orkar mer.

Välkommen på årsmöte den 9 mars

Hur jobbar Värmdö kommun med naturvärden?
Och hur hittar man smultronställen i Värmdö? Många är hitflyttade för längre eller kortare tid sedan, och har kanske inte koll på all fin natur som finns i Värmdö. Anna Gabrielsson, som jobbar på kommunen, kommer att berätta om bland annat de fina vandringslederna som finns i vår kommun samt hur kommunen arbetar med naturvärden.

Efter föredraget är det dags för årsmöte med verksamhetsberättelse och val av ny styrelse samt diskussion. På årsmötet har alla medlemmarna chansen att komma till tals och komma med idéer och önskemål för föreningens arbete under kommande året.

Tid och plats: Ungkuturhuset Gurraberg, 9 mars kl 18.30.

Vill du engagera dig i styrelsen? Rekrytering av nya styrelseledamöter pågår ändå fram till årsmötet. Hör av dig till valberedningen sv.lundquist@telia.com i så fall.

Här är vi på Värmdö

Vi i Naturskyddsföreningen på Värmdö ordnar utflykter och föreläsningar, och försöker påverka våra politiker att fatta de beslut som är bäst för miljön. Vi bryr oss om naturen här där vi bor, och vi vill också gärna vara med och försöka göra hela världen lite bättre.

Nytt år – det här händer

På väg in i 2016, och som vanligt börjar vi det nya året med trettondagsbrasan i Skeviksgrottan. Elden tänds klockan 11, vi bjuder på korv (med och utan kött) och bröd. Trettondagsbrasan är vår äldsta tradition och ett bra tillfälle att träffa folk i din närhet som bryr sig om natur och miljö.

Nu håller vi som bäst på att planera vad vi ska göra under nästa år – teater, husbyggarskola, omställningskurs, klädbytardag och flera utomhusaktiviteter där vi spanar på natur och djur. Så fort vårens program är färdigt kan du läsa det här.

Välkommen till ett nytt år med Naturskyddsföreningen Värmdö!

Inställd Husbyggarskola ersätts av Sunda huset -föredrag 17 oktober

OBS! Husbyggarskolan den 17-18 oktober inställd!

Men misströsta inte om du går i byggtankar, eller är nyfiken på giftfritt byggande. I mars 2016 kör vi Husbyggarskolan med Felicia Oreholm, och den 17 oktober kommer hon att hålla föredrag om sitt projekt ”Sunda huset”.

17/10 Bygga sundare och mindre miljöbelastande -Hur svårt kan det va?

Sunda Huset är en prototyp med färre kemikalier, gynnsammare inomhusklimat och mindre miljöbelastning i drift.
Felicia Oreholm är fotografen från New York som skolade om sig inom fastighetsteknik med fokus på byggfysik, energieffektivisering och skadebesiktning. Och hon svarar gärna. Efter ett par års grundlig kartläggning av marknaden för sundare
och miljövänligare byggmaterial och teknik så projekterade och byggde Felicia det Sunda Huset.Det Sunda Huset har blivit mycket uppmärksammat med sin 40-punkters miljöprofil. Utrustad med teoretisk och praktisk kunskap och erfarenhet
föreläser nu Felicia med humor, passion och smittsam entusiasm om möjligheterna som ett hållbart byggande erbjuder.
Tid och plats: 17 oktober kl 11-13, Ekedalsskolans matsal, Höjdhagsvägen 1, Gustavsberg.
Naturskyddsföreningen bjuder på fika.
Anmälan och frågor till outi.kilkki@gmail.com
Välkommen!

Inbjudan till medlemsmöte den 30 september

Välkommen på ett öppet möte för alla medlemmar, och andra som är nyfikna på Naturskyddsföreningen och vad vi gör.

Välkommen hit och diskutera just de frågor som du brinner för!

Tid och plats: 30 september kl 18-20, Ekedalsskolans matsal. Adress: Höjdhagsvägen 1 i Gustavsberg.

Är du orolig över kommunens planer på att bygga vägar genom skogar och friluftsområden?

I Ekedal finns ett starkt och välorganiserat folkligt motstånd mot planerna – men vem räddar Storskogen i Hemmesta?

Vi i styrelsen vill gärna träffa så många medlemmar som möjligt och få veta vilka frågor som engagerar mest. Är det klimatet, kemikalier, maten, skogen, havet, djuren eller något annat?

Har du synpunkter på vilka aktiviteter vi ska göra, eller är det något du vill lära dig mer om?

Eller kom för att träffa andra människor i din närhet som bryr sig om natur och miljö.

Vi bjuder på ekofika: kaffe, te och smörgås.

Anmäl dig gärna till outi.kilkki@gmail.com eller 076-777 55 66 så vi vet hur mycket fika vi ska fixa!

 

Höstprogrammet är här!

I höst ska vi bland annat plocka svamp, lära oss bygga sunda hus och värnakantarell strandskyddet! Vi bjuder vi in till ett öppet möte för alla medlemmar, och så har vi flera aktiviteter för barn.

Höstprogrammet är på väg ut till medlemmarna, men redan nu kan du läsa det här. Klicka på fliken ”Program” här ovan.

Pladdrare och höjdhoppare i skogen

Cikra 25 personer var med på utflykten

Cirka 25 personer var med på utflykten

Pladdraren, höjdhopparen och den fega höjdhopparen. Det var några fåglar vi fick lära oss skilja på när tidningen Lands naturreporter Håkan Steen lärde ut hur olika fåglar låter. Cirka 25 personer gick med på en promenad i skogen vid Ösby träsk i Gustavsberg.

Håkan är inte bara bra på att känna igen fågelsång, han är bra på att lära ut också. Han lärde ut en massa minnesramsor och knep man kan ta till för att lära sig skilja arterna åt. Förutom att han döpte om dem, då. Fåglarna i första meningen heter egentligen trädgårdssångare, bofink och lövsångare.

Förbifarterna är gårdagens lösningar

Alliansen i Värmdö försöker bemöta de frågor som Värmdö fågelklubb ställer om förbifarterna, som plötsligt dykt upp som spöken från det förflutna. De skriver utförligt om samrådsprocessen inför den översiktsplan som antogs 2011 och som omfattar tiden fram till år 2030. Naturskyddsföreningen var mycket engagerad i denna process. Vad de inte nämner är att samrådet ledde till att förbifarterna ströks ur ÖP! Vi som lägger tid på kommunens planering har anledning att undra varför vi överhuvudtaget engagerar oss, eftersom kommunens styrande inte verkar ha minsta intresse av resultatet av sina egna planprocesser. Inte ens antagna dokument verkar ha någon betydelse för vad som sedan sker.

Ekedalsskogen och Storskogen är grönområdena närmast tätorterna Gustavsberg och Hemmesta. De är bland de mest använda friluftsområdena i kommunen, inte minst för skolorna. Naturskyddsföreningen har haft lärarfortbildningar i utomhuspedagogik i båda områdena för sammanlagt fem olika skolor. Att dra vägar rakt igenom dessa områden skulle allvarligt begränsa tillgängligheten och kvaliteten för friluftsliv och pedagogik.

Nya vägar är dessutom ett dyrt och gammaldags sätt att lösa transportproblemen. All forskning visar att nya vägar leder till mer biltrafik. Trafikverket menar att det inte räcker med tekniska åtgärder som energieffektivare fordon och drivmedel för att nå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Det behövs även en ny inriktning i planeringen av samhället och infrastrukturen. Följdriktigt vill inte Trafikverket bidra till vägbyggena.

År 2015 måste beslutsfattare tänka lite friare om hur vi ska transportera oss i framtiden än att bygga vägar, särskilt om man ska leva upp till målet i ÖP om att ”kommunen ska stödja medborgarnas strävan att uppnå en hållbar livsstil genom fokus på boende, resande, avfallshantering och energianvändning”. Förbifarterna är gårdagslösningar som slukar resurser men inte möter dagens utmaningar. Varför då detta fokus på dyra vägbyggen?

Ja, tydligare än kommundirektör Folkesson uttrycker sig i NVP kan det väl knappast sägas: ”Det skulle möjliggöra nya exploateringar för bostäder”.

Vi lämnas utan svar på frågorna om vad som egentligen utreds och hur.

Pella Larsdotter Thiel, Naturskyddsföreningen

Anders Tapper, Nätverket Rädda Ekedalsskogen