Förbifarterna är gårdagens lösningar

Alliansen i Värmdö försöker bemöta de frågor som Värmdö fågelklubb ställer om förbifarterna, som plötsligt dykt upp som spöken från det förflutna. De skriver utförligt om samrådsprocessen inför den översiktsplan som antogs 2011 och som omfattar tiden fram till år 2030. Naturskyddsföreningen var mycket engagerad i denna process. Vad de inte nämner är att samrådet ledde till att förbifarterna ströks ur ÖP! Vi som lägger tid på kommunens planering har anledning att undra varför vi överhuvudtaget engagerar oss, eftersom kommunens styrande inte verkar ha minsta intresse av resultatet av sina egna planprocesser. Inte ens antagna dokument verkar ha någon betydelse för vad som sedan sker.

Ekedalsskogen och Storskogen är grönområdena närmast tätorterna Gustavsberg och Hemmesta. De är bland de mest använda friluftsområdena i kommunen, inte minst för skolorna. Naturskyddsföreningen har haft lärarfortbildningar i utomhuspedagogik i båda områdena för sammanlagt fem olika skolor. Att dra vägar rakt igenom dessa områden skulle allvarligt begränsa tillgängligheten och kvaliteten för friluftsliv och pedagogik.

Nya vägar är dessutom ett dyrt och gammaldags sätt att lösa transportproblemen. All forskning visar att nya vägar leder till mer biltrafik. Trafikverket menar att det inte räcker med tekniska åtgärder som energieffektivare fordon och drivmedel för att nå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Det behövs även en ny inriktning i planeringen av samhället och infrastrukturen. Följdriktigt vill inte Trafikverket bidra till vägbyggena.

År 2015 måste beslutsfattare tänka lite friare om hur vi ska transportera oss i framtiden än att bygga vägar, särskilt om man ska leva upp till målet i ÖP om att ”kommunen ska stödja medborgarnas strävan att uppnå en hållbar livsstil genom fokus på boende, resande, avfallshantering och energianvändning”. Förbifarterna är gårdagslösningar som slukar resurser men inte möter dagens utmaningar. Varför då detta fokus på dyra vägbyggen?

Ja, tydligare än kommundirektör Folkesson uttrycker sig i NVP kan det väl knappast sägas: ”Det skulle möjliggöra nya exploateringar för bostäder”.

Vi lämnas utan svar på frågorna om vad som egentligen utreds och hur.

Pella Larsdotter Thiel, Naturskyddsföreningen

Anders Tapper, Nätverket Rädda Ekedalsskogen

 

Kommentera

One thought on “Förbifarterna är gårdagens lösningar

  1. Länstyrelsen borde kunna göra en inspektion av djur och natur , isåfall kommer dom upptäcka flera rödlistade arter i storskogen. , jag har på mina vandringar både sett ovanliga fjärilar , sandödlor , fladdermöss , och flertalet olika grodor . Etc.

    Att göra storskogen och ekedals skogen till naturskydds områden är det ända sätt att skydda dessa underbara områden från värmdös pampar.

    Att en väg igenom storskogen skulle lösa trafik stockningar är rent nonsens . Endast Ett sätt för kommunen att tjäna pengar och öka befolkningen .

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.