Höstprogrammet är här!

I höst ska vi bland annat plocka svamp, lära oss bygga sunda hus och värna strandskyddet! Vi bjuder vi in till ett öppet möte för alla medlemmar, och så har vi flera aktiviteter för barn. Höstprogrammet är på väg ut till medlemmarna, men redan nu kan du läsa det här. Klicka på fliken ”Program” här ovan.

Läs mer

Förbifarterna är gårdagens lösningar

Alliansen i Värmdö försöker bemöta de frågor som Värmdö fågelklubb ställer om förbifarterna, som plötsligt dykt upp som spöken från det förflutna. De skriver utförligt om samrådsprocessen inför den översiktsplan som antogs 2011 och som omfattar tiden fram till år 2030. Naturskyddsföreningen var mycket engagerad i denna process. Vad de inte nämner är att samrådet ledde till att förbifarterna […]

Läs mer